Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft.

 

Beroepskracht of vrijwilliger

De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ, na een indicatiestelling door het CIZ. Of via WMO van de gemeente. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB.

 

Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aaniemand anders? Dan kunt u misschien vervangende zorg - respijtzorg - regelen. Dan neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over.

Waarvoor is vervangende zorg bedoeld?

Vervangende zorg regelen is handig als u op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen. Het overnemen van de zorg door iemand anders kan dus tijdelijk zijn. Soms is vervangende zorg altijd nodig. Dan heeft u bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week geen zorgtaken. Degene voor wie u zorgt, gaat dan bijvoorbeeld naar een dagopvang. 

Lees meer over vervangende zorg (respijtzorg) (MantelzorgNL).

 

Welke soorten vervangende zorg zijn er?

Vervangende zorg is bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Dat is hulp en zorg buitenshuis. Maar u kunt ook hulp en zorg thuis regelen.

Lees meer over hoe u hulp bij de zorg krijgt (Rijksoverheid.nl).

 

Dagopvang en logeeropvang

Er zijn verschillende vormen van dagopvang en logeeropvang:

 

Hulp thuis 

Hulp en zorg thuis kan verzorgd worden door zorgprofessionals of door vrijwilligers. 

 

Vrijwilligerszorg

Vraag hulp uit uw eigen omgeving of uit de omgeving van degene voor wie u zorgt. Bijvoorbeeld de buren. Lees meer over zorg door een vrijwilliger of vind informatie over het regelen van vervangende zorg op Handeninhuis.nl (Stichting Handen in Huis).

 

Professionele zorg thuis

Professionele zorg thuis is bijvoorbeeld thuiszorg of wijkverpleging.

 

Kan ik een vergoeding krijgen voor vervangende zorg?

U krijgt professionele respijtzorg vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Vind meer informatie over de vergoeding van respijtzorg (MantelzorgNL).

Bekijk ook

 

Vragen

Wilt u in een gesprek met de mantelzorgconsulent gerichter kijken naar uw eigen individuele mantelzorgsituatie, dan kan dat. In het gesprek kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u het meest werkbaar en wenselijk zijn. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Welzijn Baarn

Mantelzorgconsulent

Tel. 06-1064 5530

mantelzorg@welzijnbaarn.nl