Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Mantelzorg & Werk
Verlofregelingen
Mezzo: informatie

Werk combineren met zorg
www.werkenmantelzorg.nl
 
Mantelzorg & Jongeren
Jonge Mantelzorgers
www.jong-zorgen.nl


Regeling TOG
Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderenen
U krijgt voor uw kind kinderbijslag. Is uw kind ernstig ziek of heeft uw kind een handicap en woont hij of zij bij u thuis? Dan kunt u naast de kinderbijslag een bijdrage aanvragen voor de extra zorg voor uw kind. Deze bijdrage heet de 'Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen' (TOG).
Sociale Verzekeringsbank: informatie
 
Mantelzorg & Regelingen
Mantelzorgwaardering
Sociale Verzekeringsbank: informatie

WMO voorzieningen Baarn
Loket Wonen, Welzijn, en Zorg: informatie
 
Mantelzorg & Respijtzorg
Respijtzorg
Steun en Netwerk: informatie

Respijtwijzer
www.respijtwijzer.nl
 
Mantelzorg & Algemeen
Websites:
www.mezzo.nl
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.vilans.nl