Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Lokaal Team is een team van beroepskrachten op het gebied van zorg en ondersteuning. Zij signaleren problemen op wijk- en huishoudensniveau en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden. Onder regie van de gemeente stemmen de beroepskrachten uit het lokale team de zorg en ondersteuning voor de inwoners af. Per inwoner met een zorgvraag wordt vanuit het lokale team één regisseur aangewezen als vertrouwd aanspreekpunt voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Zo is het Lokaal Team in staat problemen vroegtijdig af te vangen en op te lossen.

De visie van de gemeente Baarn is dat door het lokale team de afstemming tussen verschillende hulpverleners zal verbeteren, waardoor de slagvaardigheid in ondersteuning toeneemt. Daar waar nodig zal het Lokaal Team verwijzen naar de specialistische zorg en daar waar mogelijk naar ondersteuning vanuit het netwerk van de inwoners, bijvoorbeeld vrienden en familie.

Ondersteuning en begeleiding kan door de inwoners zelf met behulp van een persoonsgebonden budget worden ingekocht. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de Baarnse samenleving, komt er een afname van de zwaardere vormen van zorg, een afname van het aantal huishoudens met meerdere problemen en wordt de (arbeids)participatie van de inwoners van de gemeente bevorderd.

Let op!!! U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Lokaal Team. Dit gebeurt door een verwijzing via professionals in de zorg, bestaande loketten en/of de steunpunten.

Het Lokaal Team biedt ondersteuning op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw zorgen en problemen met betrekking tot uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid, overlast en meer.
Het team bestaat uit medewerkers met diverse specialismen en expertises.
Door de brede kennis binnen het team en ons netwerk kunnen wij u meestal snel helpen, zonder direct een beroep te doen op andere instanties. We werken samen met scholen, jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureaus), huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zekerheid, schuldhulpverlening en andere organisaties die u en ons kunnen helpen of adviseren.

Werkzaamheden
Bent u na uw toestemming doorverwezen naar het Lokaal Team?
Dan wordt u binnen een paar dagen gebeld voor een afspraak door één van onze medewerkers.
Samen met één van onze medewerkers inventariseert u waar uw vragen en zorgen liggen en maakt u een plan waarin staat welke doelen u wilt bereiken en hoe dit te realiseren. U kijkt samen met de medewerker ook wat u kunt bereiken met de hulp van familie, vrienden of buren. We willen u helpen om problemen aan te pakken en om hulp te vragen van uw omgeving als dat mogelijk is. Hebt u meer speciale hulp of begeleiding nodig? Dan bieden wij die of schakelen we samen met u de juiste specialist of instantie in.