Corona Protocollen;Corona regels Welzijn Baarn

1. Welzijn Baarn

2. passagiers Seniorenbus

3. bezoekers

4. bezoekers Welzijnscentrum de Leuning

5. voor huisbezoeken

6. voor medewerkers

7. voor vrijwilligers Seniorenbus

8. voor vrijwilligers

9. gastheren / gastvrouwen

10. jeu des boules

11. biljarten

12. darten