Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Van oudsher faciliteert Welzijn Baarn het Vrijwilligers Collectief; een afstemmingsoverleg met de (kerkelijke PCOB, ZBZ, HVD, RKO) bezoekvrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (Zonnebloem, Humanitas, Rode Kruis, UVV), die actief zijn binnen de informele zorg.
Met de veranderingen binnen het sociale domein is een dergelijk overleg van groot belang. Mantelzorg Baarn heeft, vanuit haar faciliterende en ondersteunende rol, het overleg vernieuwd tot een netwerkoverleg voor alle organisaties met vrijwilligers actief in de informele zorg.

Het netwerkoverleg is gericht op inspiratie, uitwisseling, leren van elkaar en (integraal) afstemmen, met borging van de identiteit van elke organisatie.

Mantelzorg Baarn heeft een faciliterende rol en geeft vorm aan het Netwerkoverleg, door het afstemmen van vraag en aanbod; het stimuleren en enthousiasmeren van vrijwilligers, de inbreng van expertise en deskundigheidsbevordering individueel of aan groepen. Het Netwerkoverleg Informele Zorg komt 3-4 keer per jaar bij elkaar.