Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

Mantelzorg Baarn
Vanwege de Transities binnen het sociale domein zijn de taken binnen het werk van de gemeente (WMO) veranderd. Dit heeft zijn weerslag op de taken en de rollen binnen het welzijnswerk van de gemeente Baarn. Twee belangrijke ontwikkelingen voor mantelzorgers zijn dat de mantelzorger (en zorgvrager) ondersteunt dient te worden binnen de eigen thuissituatie door de aanwezige professional. En dat de professional netwerkversterkende maatregelen thuis oppakt. Mantelzorg Baarn speelt effectiever en efficiënter in op de veranderingen binnen de basisinfrastructuur van het sociale domein.

Mantelzorg Baarn is een onderdeel van het Loket Advies & Ondersteuning. De mantelzorgconsulent is de coördinator, uitvoerder en het aanspreekpunt. Mantelzorg Baarn is de plaats waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Mantelzorgers geven zorg en/of begeleiding aan een partner, een kind, een familielid of goede vriend(in) met een chronische ziekte, een psychiatrisch ziektebeeld, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met een dementieel beeld. Mantelzorgers zijn van alle leeftijden.

Nieuwe mantelzorgers & vrijwilligers ontmoeten we bijvoorbeeld via de Dag van de Mantelzorg, het Mantelzorgcompliment, vanwege een hulpvraag of gericht om zich aan te melden als mantelzorger.

Doel van Mantelzorg Baarn:
1. Mantelzorg
De mantelzorger in zijn kracht houden, bewust maken van zijn kracht en daar waar nodig ondersteunen in het terugzetten in deze energie en versterken. De mantelzorger is een onderdeel van zijn netwerk thuis.
Netwerkversterkende maatregelen inzetten; overbelasting netwerk (o.a. mantelzorger) te voorkomen. Benutten van Mantelzorgscan (Landelijk ExpertiseCentrum Mantelzorg), Sociaal Netwerkversterking (MEE), Zorgdriehoek. 

2. Vrijwilligerswerk in zorg en begeleiding
Een goede match tussen vraag (van zorgvrager en/of mantelzorger) en aanbod van vrijwillige inzet vraagt om faciliteren van goede coördinatie, integrale benadering en versterken en behouden van (ervarings)deskundigheid. Faciliteren van het Netwerk Informele Zorg in de gemeente (voorheen het Vrijwilligers Collectief) met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en kerken. 

3. Deskundigheidsbevordering
Expertise aanbieden aan professionals en vrijwilligers over mantelzorg, informele zorg, netwerkversterkende maatregelen (zie 1) die binnen de thuissituatie van zorgvrager, mantelzorger(s) en hun netwerk zorg verlenen.

4. Verbinden en Samenwerken
Zorgvrager, mantelzorger, thuisnetwerk, vrijwilligers (informele zorg) en professionals (formele zorg). Hulpmiddel is de Zorgdriehoek.

Wilt u meer informatie over Mantelzorg Baarn, heeft u hulp nodig of een vraag?

Neem contact op met de mantelzorgcoördinator.

Team Advies en Ondersteuning
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn
035-543 6222
E-mail: Team Advies en Ondersteuning