Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda
Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

 Maatje Baarn gaat van Start

Maatje Baarn is een initiatief van Welzijn Baarn en richt zicht op het maken van koppelingen tussen een deelnemer en een maatje. Een deelnemer is een Baarnse inwoner met een hulpvraag, hij of zij wil iets leren. Een maatje is een vrijwilliger, hij of zij loopt tijdelijk (een jaar) met de deelnemer op en helpt bij het werken aan zijn of haar hulpvraag.DEF Flyer A5 Maatje Esther

Maatje Baarn biedt 3 verschillende soorten maatjes aan;

* SOCIAAL MAATJE
   Een sociaal maatje helpt een Baarnaar die zich sociaal wil ontwikkelen en/of zijn netwerk wil uitbreiden door
   bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten.

* INBURGERMAATJE
  
Een inburgermaatje helpt een nieuwkomer (vluchteling )een leven op te bouwen in Baarn. Hij/zij wijst hem
   de weg binnen de Nederlandse samenleving.

* ADMINISTRATIEMAATJE
   Als administratiemaatje helpt u een Baarnaar zijn of haar administratie op orde te krijgen en waar nodig
   financiële hulp te regelen.


Hulpvragen van een deelnemer kunnen zijn;

1. Ik wil leren mijn adminstratie te ordenen, mijn financiële zaken te regelen.
2. Ik wil leren, door informeel te oefenen met Nederlands, waar ik mijn boodschappen kan doen en waar ik terecht kan voor hulp.
3. Ik wil samen met een maatje ontdekken welke activiteiten, die binnen Baarn worden aangeboden, bij mij passen en deze samen bezoeken.

Maatje baarn wordt gecoördineerd door een beroepskracht van Welzijn Baarn, Esther Schaap. Zij begeleidt het proces op actieve wijze door het voeren van intake gesprekken met de deelnemer, evaluaties met deelnemer en maatje en het aanbieden van passende deskundigheidsbevordering voor de maatjes. Bovendien zorgt zij, wanneer nodig, voor passende doorverwijzing.

U kunt contact opnemen met Esther Schaap via; 

Coördinator Maatje Baarn
Welzijn Baarn
maatje@welzijnbaarn.nl

Tel.: 06-1335 9410