Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning. U kunt alles zoeken wat u nodig heeft. "ik zoek" kan in de breedste zin van het woord gebruikt worden. U wilt iets weten over de ouderenadviseur, dan typt u dat in. U krijgt alle informatie wat met de ouderenadviseur te maken heeft. Maar zoekt u een activiteit, een bepaalde doelgroep of een bepaalde tijd, typ in wat u zoekt of voor wie u zoekt of op welke dag u iets zoekt. Zo vindt u alles wat u nodig heeft.

In De Leuning wordt maandelijks het Alzheimer Café gehouden. Dit is een trefpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familieleden en vrienden. In het Alzheimer Café werken Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort e.o., Zorgpalet Baarn-Soest, Ketenzorg Dementie en Welzijn Baarn samen in een stuurgroep.

Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal. De bijeenkomst begint met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een DVD. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. Het programma duurt bij elkaar ongeveer 2 uur.

Het Alzheimer café vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand in de Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de toegang en de koffie is gratis.

 

Programma Alzheimer Café Baarn-Soest van juli t/m december 2017

Iedere derde maandagmiddag van de maand.

17 juli. Bewegen en dementie

Wat kan de invloed zijn van bewegen en muziek op dementie. Een bewegingsmedewerker van Lyvore zal u dat toelichten waarbij we ook actief betrokken worden bij dit thema.

21 aug. Zomercafé met een DVD

Deze middag wordt er een DVD over het onderwerp dementie getoond waarna we met elkaar over de inhoud kunnen napraten.

18 sept. Viering Wereld Alzheimer Dag

In het kader van de Wereld Alzheimer Week wordt er deze maandagmiddag een speciaal café georganiseerd. Thema wordt nog nader ingevuld.

16 okt. Casemanager dementie

Wat kan een casemanager dementie voor u en uw partner en kinderen betekenen?

Op welke wijze kunt u een beroep doen op de casemanager dementie en welke rol vervult zij tijdens het begeleidingsproces thuis. En wat kan zij voor u betekenen als een opname in een wooncentrum noodzakelijk wordt.

20 nov. Omgaan met gedrag/karakterverandering.

Hoe is het als je partner of ouder als persoon verandert? Wat is nu eigenlijk dat karakter en het gedrag. Kun je op deze verandering invloed uitoefenen? Een psycholoog vertelt over het gedrag en karakterverandering bij dementie.

18 dec. Zingeving en waardig leven met dementie

Leven met dementie betekent leven met tegenslagen en verdriet. Ingrijpend voor alle betrokkenen .De waardigheid komt onder druk te staan. Hoe gaan degenen met dementie en diens naasten met een veranderend toekomstbeeld om? De gastspreker vertelt over zijn visie op waardigheid bij dementie en zal enkele mogelijkheden aandragen.

 

 

 

Agenda overzicht

Informatie is verkrijgbaar via Erica Stanton, telefoonnummer 035-6019226 of via het secretariaat van de Afdeling Amersfoort en Omstreken, telefoonnummer: 06 42055926 of via email amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Volg ons ook op Facebook:  : AlzheimerNederlandAmersfoort