Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Maandelijks is er bij Welzijn Baarn, het Alzheimer Café. Dit is een trefpunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, partners, familieleden en vrienden. In het Alzheimer Café werken Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort e.o., Zorgpalet Baarn-Soest, Ketenzorg Dementie en Welzijn Baarn samen in een stuurgroep.

Tijdens elke bijeenkomst staat er een thema centraal. De bijeenkomst begint met een (ervarings)deskundige of de vertoning van een DVD. In de pauze is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. Na afloop kan men nog iets drinken en met elkaar praten. Het programma duurt bij elkaar ongeveer 2 uur.

Het Alzheimer café vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand bij Welzijn Baarn, Ontmoetingscentrum De Leuning, Oranjestraat 8 in Baarn. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de toegang en de koffie is gratis.

Programma Alzheimer Café Baarn-Soest van juli t/m december 2018
Iedere derde maandagmiddag van de maand.

16 juli - DVD over Dementie
Deze middag wordt een DVD over het onderwerp dementie getoond. Enkele veel voorkomende dilemma’s voor mensen met dementie en hun mantelzorgers komen aan bod. Na de fragmenten praten we met elkaar na over de inhoud en delen we ervaringen.

20 augustus - Een levensboek maken
Een levensboek vertelt het verhaal over iemands leven. Met teksten en foto’s kan samen teruggekeken worden naar bijzondere gebeurtenissen. Agnes Dobbenberg geeft toelichting op het maken van een levensboek. Wat kun je met een levensboek? Hoe kun je een levensboek samenstellen? Hoe pak je dit samen aan?

17 september – Dementie en rechtsbescherming
Een presentatie van notaris Guido van der Brug over rechtsbescherming in relatie tot dementie. Het levenstestament, het omgaan met afnemende wilsbekwaamheid en begrippen als mentorschap, bewindvoering en curatelestelling worden toegelicht.

15 oktober - Omgaan met gedrags- en karakterverandering
Hoe is het als je partner of ouder als persoon verandert? Hoe komt het eigenlijk dat veranderingen in gedrag en karakter optreden? Kun je op deze verandering invloed uitoefenen? Een psycholoog vertelt hierover.

19 november – Verlies, rouwverwerking en zingeving
Leven met dementie betekent omgaan met verlies en is ingrijpend voor alle betrokkenen. Hoe gaan degenen met dementie en diens naasten om met een veranderend toekomstbeeld? Gastspreker Marco Petzoldt, psychosociale therapeut, vertelt hierover.

17 december - Muzikaal Kerstcafé met Guus Bok
Een muzikaal kerstcafé waarin Guus Bok zijn aanstekelijke en ontroerende Nederlandstalige liedjes ten gehore brengt. Vorig jaar bracht Guus Bok samen met Alzheimer Nederland op Wereld Alzheimer Dag het prachtige lied ‘Hou je nog van mij’ uit. Dit speciale muzikale café wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ouderenfonds Baarn.

Agenda overzicht

Informatie is verkrijgbaar via het secretariaat van de Afdeling Amersfoort en Omstreken, telefoonnummer: 06 42055926 of via email amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Volg ons ook op Facebook:  : AlzheimerNederlandAmersfoort