Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Hulphond

Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.
De stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.

Door middel van het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken.
Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond en is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. "Hulphonden stellen we voor hen dan ook tegen zo min mogelijke kosten ter beschikking". De gelden voor de opleiding en inzet van onze hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.

Welzijn Baarn hoopt een steentje bij te dragen door een EEKO box neer te zetten en zoveel mogelijk oude inkt & toner cartridge en mobieltjes in te zamelen. De opbrengsten hiervan komen ten goede van Hulphond Nederland!

U kunt terecht op werkdagen tussen 9-17 uur

Welzijn Baarn
Welzijnscentrum de Leuning
Oranjestraat 8 te Baarn

Helpt u mee?

Van Klaveren ccc Eeko