Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Wat komt kijken bij het keukentafelgesprek?

De zorg in Nederland is veranderd, zo ook in de gemeente Baarn. Nieuw daarbij is het keukentafelgesprek. Heeft u ook te maken met een keukentafelgesprek?
En heeft u daar vragen over?

Keukentafelgesprek
In een keukentafelgesprek bespreekt u samen met de zorgverlening of gemeente welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg het beste vormgegeven kan worden. Op de bijeenkomst krijgt u informatie over het keukentafelgesprek, onafhankelijke cliëntondersteuning en het inzetten van uw netwerk. Na de pauze kunt u uw vragen stellen aan het Panel.

Een keukentafelgesprek vindt meestal bij u thuis plaats, in uw vertrouwde omgeving. In dit gesprek bekijkt een medewerker van het Lokaal Team of  van het Loket Wonen, Zorg & Welzijn van de gemeente, samen met u wat uw persoonlijke situatie is en wat u nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen meedoen aan de samenleving. Doel van het gesprek is om samen u tot een goed afgewogen en onderbouwd plan voor ondersteuning te komen.

 Bron: Rijksoverheid

U krijgt antwoord op uw vragen
In het Panel zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. Allereerst de organisaties die de bijeenkomst organiseren: Welzin, MEE, Centrum voor Jeugd & Gezin en Welzijn Baarn. En verder het Lokale Team en een beleidsmedewerker van de gemeente. Met elkaar zorgen wij ervoor dat u antwoord krijgt op uw vragen.

Contact Gemeente Baarn - Loket Wonen, Zorg en Welzijn 
Keukentafelgesprekken zijn er voor (potentiële) zorgvragers en hun mantelzorgers uit gemeente Baarn die te maken hebben met een hulpvraag.
U kunt meer informatie ook vinden op de site van de Gemeente Baarn
Voor aanvragen op het gebied van zorg en welzijn kunt u terecht bij;
Gemeente Baarn
Loket Wonen, Zorg en Welzijn.
Telefoon: 035-548 1611 (alléén op afspraak van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur)
E-mail: zorgloket@baarn.nl

Hoe bereid u zich goed voor op een keukentafelgesprek?
Belangrijk is om middels het gesprek tot oplossingen te komen die passen bij de hulpvrager. Eerst moet besproken worden hoe het leven eruit ziet van de persoon en wat precies de vraag is. De volgende stap is het zoeken naar oplossingen die passen bij de persoon. Er wordt niet alleen gesproken over de problemen die de persoon in het leven ervaart, maar er wordt breder gekeken: naar alle terreinen van het leven. Dan moet je denken aan: daginvulling, inkomen, wat voor een netwerk heeft iemand, buurtcontacten enzovoort. Ook wordt gekeken naar de voorzieningen in de buurt zoals een wijkcentrum (koffiedrinken, de maaltijd nuttigen, activiteiten). Er zijn gemeenten waarbij men kijkt of iemand een tegenprestatie kan doen. Bijvoorbeeld Mevrouw Janssen heeft gezien haar medische situatie een indicatie voor een scootmobiel. Hiermee kan mevrouw Janssen met haar scootmobiel naar de basisschool van haar kleindochter gaan om voor te lezen. Mevrouw Janssen heeft verteld dat zij blij wordt van voorlezen op de school van haar kleinkind. School heeft er een enthousiaste voorleesvrijwilliger bij en mevrouw Janssen kijkt uit naar de dondermiddag waarin zij voorleest in de klas van haar kleinkind.

Waarom is een keukentafelgesprek zo belangrijk?
Het is van groot belang dat u zich goed voorbereidt op het gesprek! Het gesprek is bepalend voor waar u recht op krijgt qua zorg en ondersteuning. U heeft niet automatisch recht meer op de zorg en ondersteuning die u voorheen kreeg. Er wordt ook in kaart gebracht wat de mensen in uw naaste omgeving voor u kunnen betekenen.

Moet je bang zijn voor een keukentafelgesprek?
Nee, het is wel heel belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het gesprek. Wees eerlijk en realistisch over uw problemen en over de dingen die u wel kunt doen. Zo kan de persoon van de gemeente goed in kaart brengen wat er precies nodig is om u te kunnen helpen bij bepaalde zaken. Iedere gemeente heeft zijn eigen werkwijze. Je kunt bij het zorgloket van de gemeente navragen of u bijvoorbeeld voor het gesprek een aanvraagformulier moet invullen.

Aanvraag van het keukentafelgesprek
* Meld het als u het gesprek liever niet thuis voert, maar op een andere locatie.
* U hoeft als hulpvrager niet alleen te zitten bij het gesprek. Vraag iemand die je situatie goed kent om bij het gesprek aanwezig te zijn maar probeer dit te
   beperken tot maximaal twee personen. Het kan gaan om een mantelzorger, een familielid, vriend, buur. Ook een professionele hulpverlener mag gevraagd  
   worden.
* Het is goed om na te vragen of het een oriënterend gesprek is of dat er meteen beslissingen genomen zullen worden.
* Denk voor het gesprek na over welke belemmeringen u tegenkomt in het dagelijks leven. Wat wilt u bereiken, wat kunt u zelf, wat kunnen mensen in uw
   omgeving voor u doen. Zet alles bij voorkeur op papier zodat u niets kunt vergeten tijdens het gesprek.
* Zoek voor het gesprek stukken bij elkaar die wat meer duidelijkheid geven over uw situatie zoals testen, uitslagen van keuringen, schoolverslagen.
* Indien mogelijk: neem alles wat u wil zeggen door met degene die u bij het gesprek hebt gevraagd.

Tijdens het keukentafelgesprek

 •         Aan bod moet komen: doel van het gesprek, wat is de rol van diegene die het gesprek leidt, rol van familie en/of mantelzorgers, welke problemen ervaart u, resultaten die u zou willen bereiken, oplossingen die mogelijk zijn, wat moet je zelf financieel bijdragen, wat komt er in het gespreksverslag te staan en wat kun je voor actie ondernemen als je het niet eens bent met de inhoud, wie gaat wat doen en wanneer.
 •         Er moet voldoende tijd voor het gesprek zijn. Is dit niet het geval dan moet u vragen om een vervolgafspraak. Het kan ook zijn dat u niet in staat bent om een lang gesprek aan te gaan, ook dan moet er een tweede of derde afspraak gepland worden.
 •         Ook belangrijk is dat er geen druk wordt uitgeoefend op een mantelzorger. Deze moet niet overbelast worden. Ook moet er geen druk op familie worden uitgeoefend om mantelzorg te gaan verlenen.
 •         Bent u niet tevreden over het gesprek dan kun je vragen of het mogelijk is om het gesprek overnieuw te doen, eventueel met een andere persoon van de gemeente.

Het verslag van het keukentafelgesprek
u zult een verslag ontvangen van het gesprek, het is belangrijk om dit goed door te nemen. Klopt het wat er in het verslag staat en staan de gemaakte afspraken duidelijk vermeld? Als u iets niet begrijpt is het verstandig om uitleg te vragen. Kunt u terugvinden wie u moet benaderen als afspraken niet nagekomen worden? Vindt er na een bepaalde tijd een evaluatie plaats?

Voorbeelden van vragen waar je van tevoren over na kunt denken

Vragen wat betreft uw huishouden:

 •                     Heeft u mensen in uw omgeving die wat huishoudelijk werk zouden willen verrichten?
 •                     Voelt u zich veilig in huis?
 •                     Wonen er nog kinderen thuis?
 •                     Kunt u zelf het huishouden doen: schoonmaken huis, de was, koken?
 •                     Zijn er huishoudelijke taken die te zwaar zijn?
 •                     Krijgt u hulp bij het huishouden?
 •                     Zijn er aanpassingen nodig in de woning?

Vragen wat betreft vervoer en mobiliteit:

 •                    Voelt u zich veilig op straat?
 •                    Kunt u zich goed verplaatsen in huis?
 •                    Heeft u angst om te vallen?
 •                    Kunt u zelfstandig naar buiten om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan, familiebezoek, supermarkt?
 •                    Kunt u zich redden in het verkeer?
 •                    Heeft u hulpmiddelen nodig zoals een rollator, stok, scootmobiel, rolstoel?
 •                    Vind u het moeilijk om met uw beperkingen om te gaan?

Vragen wat betreft uw persoonlijke verzorging

 •                     Krijgt u hulp bij de dagelijkse verzorging?
 •                     Kunt u zelf de dagelijkse boodschappen in huis halen?
 •                     Kunt u zelf opstaan, aankleden, wassen, toiletgang? 

Vragen over sociale contacten

 •                     Heeft u voldoende contact met familieleden?
 •                     Heeft u voldoende contact met vrienden?
 •                     Heeft u voldoende contact met buren?
 •                     Kunt u hulp vragen aan de mensen uit uw omgeving?
 •                     Wilt u nieuwe mensen leren kennen?
 •                     Wat vind u van uw huidige daginvulling?
 •                     Zou u nog andere activiteiten willen doen?
 •                     Heeft u behoefte aan contact met lotgenoten?

Heeft u vragen over financiën?

 •                     Red u het met uw inkomen of uitkering?
 •                     Heeft u schulden en zo ja krijgt u hulp bij het verminderen van de schulden?
 •                     Doet u zelf de financiële administratie?
 •                     Hoe is uw gezondheid momenteel?
 •                     Is er sprake van fysieke problemen?
 •                     Is er sprake van mentale problemen?

 

Ook kunt u contact opnemen met ons;
Welzijn Baarn
Eemnesserweg 17
3743 AD  BAARN
035-543 6222
Of mail naar: advies@welzijnbaarn.nl