De vragen van onze cliënten op het spreekuur Administratie & Meer bij Welzijn Baarn op onze locatie aan de Eemnesserweg 17, zijn complex en bestrijken een heel breed terrein.

Deze eerste gesprekken worden gevoerd met onze geweldige vrijwilligers.
De vrijwilligers werken 3 tot 6 uur per week bij Welzijn Baarn.
Omdat er veel vragen binnenkomen voeren ook onze beroepskrachten klantgesprekken.
Tevens behandelen deze beroepskrachten de complexere zaken.

Na elk spreekuur is er overleg met de vrijwilligers om elkaar te informeren, ervan te leren en voor de beroepskrachten om de hulpverlening en werkwijze te sturen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren zijn er aparte deskundigheids-bijeenkomsten voor de vrijwilligers. In deze deskundigheidstrainingen worden diverse actuele onderwerpen behandeld.