Wat zoek je?
 Waar wil je zoeken?
Agenda Website

 Of bekijk hier onze diensten A t/m Z

 

Welkom op de website van Welzijn Baarn, de welzijnsorganisatie in de gemeente Baarn. Op deze site vindt u alle informatie wat betreft onze activiteiten en diensten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

Welzijn Baarn wordt in toenemende mate (officieel) als verlengstuk ingezet van andere dienstverlenende organisaties die op deze wijze het inperken van hun dienstverlening realiseren. De druk op het spreekuur van Administratie & meer (Welzijn Baarn) neemt hierdoor toe met vragen voor ondersteuning bij formulieren, kwijtschelding,  uitleg en informatie (65%). 
Organisaties als de Gemeente Baarn, BBS, UWV, Kredietbank,  maatschappelijk werk, Belastingdienst, zorgverzekeraars, Sociale Verzekering Bank en IND verwijzen voor dergelijke vragen in toenemende mate naar Welzijn Baarn.

Doorverwijzingen via andere organisaties

doorverwijzing

Enkele voorbeelden

  • Bij het aanvragen van kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen, wordt bij de aanslag al vermeld dat Welzijn Baarn hiervoor ingeschakeld kan worden.
  • Inschrijven voor een huurwoning of verlengen van de inschrijving gaat digitaal, ook hiervoor verwijst de Gemeente door naar Welzijn Baarn.
  • Werk en Inkomen (BBS) verwijst door voor ondersteuning of bezwaar, maar ook voor zaken die met sollicitaties, werk of scholing te maken hebben.
  • Het UWV verwijst door voor het aanvragen van een WW uitkering, het maken van een CV en het bijhouden van sollicitaties.
  • Door de Kredietbank wordt Welzijn Baarn ingezet om een volledig overzicht van de schulden te krijgen bij de aanvraag.