1 op de 8 werknemers combineert een baan met langdurige zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder of buur. Zij zijn werkende mantelzorgers. Dit aantal zal in de toekomst toenemen; grote kans dus dat ook u direct of indirect met mantelzorg te maken krijgt...
(bron: werk & mantelzorg)

Mantelzorg in combinatie met werk
71% van de mantelzorgers onder de 65 jaar heeft ook betaald werk. In totaal zijn dit 750.000 Nederlanders. Anders gezegd: van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 8 werknemers werk met mantelzorgtaken. Gemiddeld besteden zij 17 uur per week aan mantelzorgtaken (meer dan twee werkdagen!). Van hen voelt bijna de helft zich overbelast en ervaart problemen met de combinatie van werk en zorgtaken. Tussen de 50.000 en 100.000 werkende mantelzorgers zijn minder gaan werken of tijdelijk of definitief gestopt met werken. 55% van de werkende mantelzorgers maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk. Vrouwen (61%) verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen en dat betekent dat in sectoren waarin veel vrouwen werken meer werknemers mantelzorgtaken hebben. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers in de zorgsector, omdat zij zorgtaken vaak naar zich toetrekken.  Ook sectoren met relatief veel oudere werknemers, zoals de overheid of de zorg, krijgen vaker met mantelzorg te maken dan sectoren waarin meer mannen en/of jongeren werken, zoals reclamebureaus of ICT-bedrijven.

Verlofregelingen
Werkende mantelzorgers leveren vooral eigen vrije dagen in om werk en mantelzorg te combineren (30%). 26% maakt gebruik van kortdurend zorgverlof. Van onbetaald langdurig verlof wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
(bron: SCP)
werkenmantelzorg.nl

Wilt u in een gesprek met de mantelzorgconsulent gerichter kijken naar uw eigen individuele mantelzorg-werk-situatie, dan kan dat. In het gesprek kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u het meest werkbaar en wenselijk zijn.

Allochtone Mantelzorger
Voor allochtone mantelzorgers in Baarn bieden we het POM-gesprek aan. Het doel van de methode Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) bij allochtone mantelzorgers, is het voorkomen van overbelasting en verminderd welbevinden bij mantelzorgers. Deze gesprekken worden gevoerd door de sociaal cultureel werker; zij is van allochtone afkomst en heeft een gedegen netwerk binnen deze doelgroep. Zij werkt nauw samen met de mantelzorgconsulent.
Wilt u een POM-gesprek met de sociaal cultureel werker, dan kan dat. Zie contact.

Vragen
Wilt u direct een gesprek met de mantelzorgconsulent, dan kan dat ook. In het gesprek kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u het meest werkbaar en wenselijk zijn in uw mantelzorgsituatie.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met:
Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn

Tel.: 06-1064 5530
Email: mantelzorg