Mantelzorg Baarn, de plaats waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning, heeft opdracht gekregen om uitvoering te geven aan de regeling ‘Mantelzorgwaardering'. De zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Baarn en een zelfstandig huishouden voert kan een ‘Mantelzorgwaardering’ aanvraag indienen. Op deze wijze geeft u uw mantelzorger hiermee een waardering. De waardering is een bedrag €200,- Voor deze Mantelzorgwaardering heeft de gemeente Baarn elk jaar een vast budget beschikbaar. De waarderingen worden uitgegeven op volgorde van de datum van binnenkomst van de aanvraag. Aanvragen kan ieder jaar tussen 1 april en 30 september.

Wat zijn de voorwaarden om het Mantelzorgwaardering aan te vragen?

- de zorgvrager (u) woont in de gemeente Baarn;
- per zorgvrager kan één mantelzorger voor de Mantelzorgwaardering worden voorgedragen;
- de voorgedragen mantelzorger is iemand die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een zelfstandige huishouding voert. Let op: zorgvragers die via de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling wonen, voeren geen zelfstandig huishouden en komen dus niet in aanmerking voor een Mantelzorgwaardering;
- het gaat om méér zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken. De Mantelzorgwaardering is dus niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals stofzuigen, afwassen, normale opvoedtaken enzovoorts;
- de zorgvrager werkt mee aan een steekproefsgewijze controle als dit gevraagd wordt.

de aanvraag mantelzorgwaardering 2022 kan vanaf 1 april 2022 worden aangevraagd

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met;

Welzijn Baarn
Mantelzorgconsulent
Tel: 06-1064 5530
E-mail: mantelzorg@welzijnbaarn.nl