Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten zijn een initiatief van Welzijn Baarn in samenwerking met PIT Baarn.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door onze Ouderenadviseur, onze Mantelzorgconsulent én door onze Projectmedewerker.

Zij organiseren deze 4 keer per jaar met diverse thema’s op verschillende locaties in de gemeente Baarn. De thema’s zijn gericht op welzijn, wonen, zorg, financiën, voorzieningen, vrijetijdsbesteding (zingeving) en maatschappelijke ontwikkelingen.
Tevens is dit ook de plek waar alle inwoners van Baarn en in het bijzonder voor mantelzorgers, senioren en chronisch zieken elkaar kunnen ontmoeten.

Bij bovengenoemde professionals kunt u terecht met uw vragen.

Volg deze website voor actuele data én de Welzijnspagina van de Baarnsche Courant.
We kijken uit naar uw komst!

Oudernadviseur 06-1064 4222
Mantelzorgconsulent 06-1064 5530
Projectmedewerker 06-1331 8188