Signaalpunt
Het Signaalpunt tegen eenzaamheid biedt voor veel partijen die in contact staan met inwoners de mogelijkheid om signalen van eenzaamheid ergens neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan wat minder voor de hand liggende partijen zoals een dierenwinkel, apotheek of huismeesters. Het lokale digitale signaleringssysteem ‘Signaalpunt tegen eenzaamheid’ wordt in samenwerking met het ministerie van VWS ter beschikking gesteld aan alle gemeenten in Nederland en gemeenten worden bij de invoering van het systeem ondersteund.

Baarn heeft een Signaalpunt Eenzaamheid. Dit Signaalpunt is er voor inwoners en professionals; denk hierbij aan huisartsen en apotheken, maar ook kappers, supermarkten, de bibliotheek en uitvaartverzorgers. De melding komt binnen bij Pit en een professional neemt in eerste instantie telefonisch contact op met de betreffende inwoner. Inwoners kunnen ook een melding over zichzelf invullen.
https://baarn.signalenportaal.nl/).

Heeft u als inwoner het vermoeden dat bijvoorbeeld uw buurman of –vrouw zich eenzaam voelt?
Neemt u dan contact op met PIT, 035-3037888.
De medewerker van PIT bespreekt de mogelijk te ondernemen stappen met u en kan desgewenst een signaal afgeven aan een (zorg/ welzijn) professional.
eentegeneenzaamheid