Het welzijnswerk blijft altijd in beweging. Bij Welzijn Baarn zijn we elke dag bezig met de nieuwe ontwikkelingen op gebied van Welzijn Nieuwe Stijl, Vrijwilligerswerk en de WMO. 

Hieronder vindt u onze beleidsstukken in PDF formaat;

Vrijwilligersreglement

Waarderingsbeleid Vrijwilligers

Gedragscode

Privacy Statement

Vertrouwenspersoon Welzijn Baarn

Klachtenregeling

Strategisch beleidsplan 2018-2021

Werkplan

Jaarrekening

Jaarverslag

Werkplan 2021 volgt